Camerata Barok İstanbul “Müzede Barok”

Nisan 16, 2019
3:00 pm
Camerata Barok İstanbul "Müzede Barok"
İstanbul Arkeoloji Müzesi
Camerata Barok İstanbul “Müzede Barok”
Gedik Sanat

“CAMERATA BAROK İSTANBUL”

Müzede Barok Konseri Üzerine

Medeniyetlerin magması niteliğindeki Anadolu kültürü zenginliği açısından sanatın her dalından eserlere ilham kaynağı olmuştur. Böyle bir coğrafyada yaşayan bizim gibi toplumların tarih bilinci oluşmuş gençler yetiştirmesi kaçınılmazdır; üzerinde yaşadığımız bu topraklara ve insanlık tarihine karşı bir sorumluluktur. Bu düşüncelerle İstanbul Gedik Üniversitesi olarak öğrencilerimizle Müze gezileri düzenlemek istedik.

Bireyin farklı disiplinlerle aynı anda iletişim kurması ve o disiplinler arasında ilişki kurma eylemi, kuşkusuz uygar bireyin sahip olması gereken bir özellik. Çünkü tarihi açımlarken sanatın etkilendiği eserleri aynı anda görmek ve dinlemek önemli bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu nedenle İstanbul Arkeoloji Müzelerini gezdikten sonra Anadolu efsaneleri ve kahramanları üzerine bestelenmiş Barok Dönem eserlerinden bir seçkiyi Camerata Barok İstanbul eşliğinde sunmak istedik.

Barok dönem, 1600 ile 1750 yılları İtalya’daki opera denemeleriyle başlamış, J.S.Bach’ın ölümüyle sona ermiş ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur.

Barok müzik, bir döneme adını vermekle birlikte mimari başta olmak üzere diğer pek çok kategoride de değerlendirilebilmektedir. Barok Portekiz’ce barroco (düzgün olmayan inci) kelimesinden gelmektedir. Mimarlıkta, deniz kabuklarına benzer eğmeçli bezemelerden meydana gelen, 17. yüzyılda kısmen de 18. yüzyılda Avrupa’nın özellikle Katolik ülkelerine (İtalya, İspanya, Potekiz, Avusturya, güney Almanya, Belçika) ve Latin Amerika’ya yayılmış olan üslup olarak göze çarpar.

Barok dönemde müzik, modern müzikal dilin gelişiminde kuşkusuz en önemli kilometre taşı olmuştur. Barok ile birlikte müzikal formlar değişip geliştikçe bir yandan da daha sonrasının ve bugünün müzik standartlarını belirlemeye başlamıştı. Tonalite ve akor tonlaması çok büyük önem taşımaktadır. Bir başka önemli özellik ise müziğin, bu dönemde evrensel bir dil taşımaya başlaması, ulusallıktan çıkıp tüm Avrupa ve dünyaya seslenmesidir.

Bu konserimizde Apollo’nun Daphne’ye, Paris’in Helen’e olan aşklarının yanı sıra Trabzon kraliçesi Irene’nin isyanı ve Osmanlı Padişahı Bajazet’ın Timur’a olan öfkesine tanıklık edeceksiniz.

Anadolu’ya ve üzerinde yaşanmış tarihe saygıyla…

GEDİK SANAT

“Birleştirir! Sanat için”

Share:
Gedik Sanat. Tüm hakları saklıdır. All rights reserved. © 2019.