Sanat Yönetmeni Mesajı

Gedik Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı vizyon ve misyonlarının doğrultusunda “Ateş”in yaratıcı ve birleştirici gücünü “Sanat” ile bileştirmek istiyoruz. Amacımız medeniyetlerin magması niteliğindeki Anadolu kültürlerinin ışığında, evrensel bir sanat dili yaratmak ve etkinliklerimizi bu doğrultuda toplum ile paylaşmaktır. Kısacası, sanat ile birlikte hareket etme gücümüzü mitolojiden ve tarihsel gerçekliklerden almaktayız.

Mitolojide Ateş Tanrısı özelliği ile Hephaistos; sanat ile iletişim kurma düşüncemizin kaynağını oluşturdu ve ana ikonumuz oldu. Ateş Tanrısı Hephaistos ve Aşk Tanrıçası Aphrodite’in evlilikleri, Mitolojide Aşk ve Sanatın kol kola olmasının gerekliliğini temsil etmektedir ve Hephaistos; yaratıcı gücü ve de üretkenliği nedeniyle sanat ile bütünleştirilmiştir.

Bir başka açıdan baktığımızda eylemlerimizi ve hareket etmemizdeki kararlılığımızı ise Prometheus’a dayandırdık. Prometheus; çağlar boyunca bilimi, sanatı ve uygarlığı topluma yayan, insanın gelişmesi ve düşünmesi için gerekli olan gücü ruhuna veren varlık niteliğindedir. Bu nedenle, yaratıcı gücümüzü ve sektördeki lider tavrımızı aktif ikon olarak belirlediğimiz Prometheus üzerinden ifade etmek istedik. Çünkü Prometheus, bu özellikleriyle bizim kurduğumuz Üniversite ve oluşturmayı planladığımız “Sanat” fikrine eylem gücü vermektedir.

Esin kaynağımız olan bu iki ikondan aldığımız ilhamı,  yaşadığımız ülkeye karşı sorumluluklarımız bağlamında tarihsel gerçekliklerle beslediğimiz bir Sanat fikrine dönüştürmeye karar verdik. Türkiye Cumhuriyetinin değerlerine bağlı, toplumun gelişmesine, tarihine, milli kimliğine ve evrensel yaklaşımına destek veren bir anlayışla düşüncelerimizi oluşturduk. Amacımız; ülkemiz içerisindeki üretimlere kaynak sağlamak ve dünyaya bu üretimlerini sanat yoluyla yayan bir anlayışı Gedik misyon ve vizyonuyla gerçekleştirmektir.

Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Gedik Holding’in 50. Yıl mesajları bizlere yol gösterici olmuştur. Şöyle diyor ulu önder:

“Yaşam müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan bir insan düşünemiyorum… Müziksiz bir yaşam zaten olamaz… Çünkü müzik, yaşamın neşesi, ruhu kısacası her şeyidir… Ancak bugün dinletilmeye yeltenilen müzik, yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır; bunu açıkça bilmeliyiz…  Şimdi günün ufukta ağardığını nasıl görüyorsam, mazlum olan ulusların da uyanışını öyle görüyorum. İstiklal ve hürriyetlerine kavuşanlar, aralarında hiçbir fark gözetmeksizin uyum ve işbirliği içinde olacaklardır… Bunu da sağlayacak olan evrensel müzik ve sanattır… Çünkü bir milletin yeni değişikliğindeki ölçü, musikideki değişikliği alabilmesi ve kavrayabilmesidir…”

Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

“Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılâplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır.”

Gedik Holding 50. Yıl Mesajı

“Gedik Holding Kurucusu Halil Kaya Gedik’in değerlerini gelecek nesillere taşımak, Türk Sanayi ve Eğitim hayatına katkılarını sürdürmek, Türk insanına yatırım yapmak, ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek için tüm kararlılığı, azmi ve yaratıcılığı ile çalışmalarını sürdürecektir “

“Birleştirir! Sanat için”

Derin Saygılarımla…

Caner AKGÜN

Opera Sanatçısı “Bariton”

Share:
Gedik Sanat. Tüm hakları saklıdır. All rights reserved. © 2019.